Giới thiệu khóa học Tia portal Report

Sau khi học xong khóa này thì học viên có thể tự lập trình thiết kế và xuất ra được báo cáo với 2 loại báo cáo như sau:

1. Mẫu báo cáo theo khung cố định

Thông thường mẫu này hay sử dụng để xuất phiếu in hoặc báo cáo mặc định theo mẻ, theo ca hoặc theo sản lượng, các dữ liệu được ghi vào ô cố định trong Excel theo trigger là nút nhấn hoặc theo Tag trigger. đối với mẫu này người lập trình cần thiết kế sẵn một form mẫu rồi mỗi lần xuất báo cáo hệ thống sẽ tự coppy mẫu đó và tạo file mới tương tự file mẫu đồng thời xuất dữ liệu vào vị trí cột/hàng excel định sẵn.

Pic1. Mẫu báo cáo theo khung cố định

2. Mẫu báo cáo tự cập nhật giá trị theo thời gian cài đặt

Mẫu này sẽ lấy giá trị từ PLC tag đồng thời tự động cập nhật bằng cách xuống hàng mới trong excel, người lập trình có thể cài đặt thời gian cập nhật dữ liệu, đối với mẫu này cũng cần tạo một form excel sẵn, vào mỗi ngày hoặc mỗi giờ (tùy cách cấu hình) thì hệ thống sẽ tự coppy file đó đồng thời tạo một file mới và tự cập nhật giá trị tag bằng cách xuống hàng trong excel.

Pic2. Mẫu báo cáo tự cập nhật dữ liệu mỗi 5s

3. Giới thiệu bài toán

Nội dung khóa học sẽ theo sườn của 2 mẫu báo cáo này để tiến hành xuất Excel theo một bài toán cố định là hệ thống trộn bê tông tự động.

Pic3. Nội dung bài toán trộn bê tông

Bài toán này sẽ sử dụng các tag nội mà không chú trọng đến phần lập trình PLC, giả sử ta đã có các dữ liệu trộn được trên màn hình, từ đó ta xuất ra báo cáo với dữ liệu là các thông số đó qua nút nhấn “Report” hoặc có thể tự xuất ra theo thời gian hoặc theo tag. Kết quả sau khi xuất báo cáo là nội dung của mục 1 và 2.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment
 

Tìm kiếm nâng cao