Siemens Software

  • Tải phần mềm Tia V13 bản cũ
    Phiên bản TIA Portal thì V13 tồn tại cách hiện tại khá lâu và được hưởng ứng khá nhiều, do đó hiện rất nhiều dự án vẫn đang nằm dưới dạng Tia v13 mà chưa update lên các version sau. Ngọc Automation sẽ hướng dẫn tải và cài đặt phiên bản Tia Portal V13. Yêu …