Sách Scada trên Visual Studio C# với các dòng PLC

Nội dung hướng dẫn các bài học trong cuốn sách Scada với Visual Studio C# với các dòng PLC, khi học viên mua sách thì sẽ được kích hoạt tài khoản khóa học sách trên Visual Studio.

761 Học viên

Chương trình giảng dạy

Phần mở đầu - Hướng dẫn cách sử dụng sách
Giới thiệu sách và khóa học Miễn phí 00:00:00
Hướng dẫn học và sử dụng sách Miễn phí 00:00:00
Hướng dẫn học cho học viên mới Miễn phí 00:02:00
Thông tin group hỗ trợ 00:00:00
Nhóm zalo lớp học
Link vào nhóm zalo lớp học 00:00:00
Phần 1 - Cài đặt phần mềm
Cài đặt phần mềm cần thiết 00:00:00
Phần 2 - Kết nối Visual Studio với KEPServerEX
Đăng ký OPC 00:00:00
Cấu hình tag trong KEPServerEX 00:00:15
Lập trình thiết kế Visual Studio C# 00:20:00
Video hướng dẫn PLC Siemens 00:37:00
Video hướng dẫn PLC Mitsubishi 00:27:00
Phần 3 - Symbol Factory
Thư viện Symbol Factory 00:00:00
Ứng dụng Symbol Factory 00:30:00
Bài toán bật tắt động cơ 00:00:00
Video hướng dẫn PLC Siemens 00:37:00
Video hướng dẫn PLC Mitsubishi 00:36:00
Phần 4 - Một số chức năng quan trọng
Đổi màu nút nhấn 00:25:00
Watchdog 00:00:00
Quản lý người dùng 00:21:00
Popup Window 00:18:00
Phần 5 - Giao tiếp cơ sở dữ liệu SQL Server
Cài đặt phần mềm Miễn phí 00:00:00
Lập trình PLC và cấu hình KEPServerEX 00:00:00
Lập trình thiết kế Visual studio C# 00:18:00
Video hướng dẫn 00:42:00
SQL nâng cao 00:42:00
SQL nâng cao 2 00:39:00
Phần 6 - Báo cáo sản xuất
Cài đặt modul Report 00:15:00
Xuất báo cáo PDF,Word, Excel 00:20:00
Xuất báo cáo dạng Excel 00:25:00
Phần 7 - Đồ thị và cảnh báo
Đồ thị 00:40:00
Cảnh báo 00:34:00
Phần 8 - Thiết kể project chuẩn
Lập trình PLC và cấu hình KEPServerEX 00:12:00
Thiết kế giao diện chính 00:00:55
Form cài đặt hệ thống 00:24:00
Quản lý người dùng 00:12:00
Quản lý đơn hàng 00:34:00
Cảnh báo 00:14:00
Đồ thị 00:12:00
Dữ liệu sản xuất 00:00:00
Xuất báo cáo 00:45:00
Project mẫu Visual C# 00:15:00
Phần 9 - Đóng gói phần mềm
Đóng gói phần mềm 00:16:00
Các lỗi thường gặp
Tổng hợp lỗi thường gặp 00:00:00
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • 300,000
  • Truy cập không giới hạn

Tìm kiếm nâng cao

Bài đăng mới nhất

Term : Taxonomy Mismatch: Selected Term does not exist in Taxonomy ! ..more..