Khóa học Wincc nâng cao

Trang bị kiến thức nâng cao về Wincc, nâng cao khả năng tích hợp hệ thống cho học viên.

104 Học viên

Chương trình giảng dạy

Giới thiệu khóa học
Hướng dẫn học cho học viên mới FREE 00:02:00
Giới thiệu khóa học Wincc nâng cao FREE 00:45:00
Thuộc tính và chức năng nâng cao
Quản lý người dùng 00:23:00
Tag logging, Đồ thị, tạo bảng 00:35:00
Cảnh báo – Alarm Logging 00:32:00
Picture Window – Cửa sổ điều khiển nhỏ 00:26:00
Check box, Combobox, Group option, Check list 00:32:00
Script trong Wincc
VB Script trong Wincc 00:29:00
C, C++ Script trong Wincc 00:38:00
Chức năng nâng cao cần thiết
Thay đổi ngôn ngữ – Language 00:28:00
Structure tag – Tag dạng nhánh cây 00:35:00
Tạo và xuất báo cáo – Report 00:35:00
Tự động xuất báo cáo theo ngày 00:46:00
Server và Client – Máy chủ máy khách 00:45:00
Webnavigator – Điều khiển Wincc qua Internet 00:34:00

Lượt xem khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có đánh giá cho khóa học này

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • 600,000 350,000
  • Truy cập không giới hạn

Tìm kiếm nâng cao

Bài đăng mới nhất

Term : Taxonomy Mismatch: Selected Term does not exist in Taxonomy ! ..more..