Khóa học Webserver Siemens PLC cơ bản đến nâng cao

151 Học viên

Khóa học Webserver áp dụng cho Siemens PLC các dòng như PLC S71200, S71500, S7300, S7400, khóa học này giúp học viên có thể lập trình và thiết kế web để điều khiển PLC qua internet trên máy tính, điện thoại, Ipad…

Chương trình giảng dạy

Giới thiệu khóa học
Giới thiệu khóa học Webserver Miễn phí 00:11:00
Hướng dẫn học
Hướng dẫn học cho học viên mới Miễn phí 00:02:00
Nhóm zalo lớp học
Link vào nhóm zalo lớp học 00:00:00
Cài đặt phần mềm
Cài đặt phần mềm cần thiết 00:28:00
Kết nối Webserver với PLC
Tạo Project mới 00:15:00
Cài đặt module cần thiết 00:28:00
Định dạng dữ liệu 00:08:00
Kết nối Webserver với PLC 00:38:00
Thiết kế giao diện Website cho Webserver
Thêm các thành phần trình duyệt Web 00:15:00
Cấu trúc của một website 00:07:00
Tạo giao diện Website cơ bản 00:18:00
Ghi dữ liệu xuống PLC 00:25:00
Đọc dữ liệu từ PLC 00:24:00
Thiết kế thuộc tính css 00:20:00
Symbol factory
Cài đặt phần mềm 00:18:00
Thao tác với symbol factory trong Webserver 00:24:00
Thuộc tính nâng cao Webserver
Tối ưu hóa code 00:08:00
Chuyển đổi trang 00:15:00
Quản lý người dùng 00:28:00
Ghi dữ liệu dạng IO Field 00:27:00
Bài toán tổng hợp kiến thức
Giới thiệu bài toán 00:05:00
Link tải project mẫu 00:07:00
Lập trình và giải thích chương trình PLC 00:18:00
Kết nối Webserver với PLC 00:25:00
Thiết kế slide chuyển đổi trang 00:17:00
Thiết kế giao diện website 00:44:00
Lập trình các nút nhấn điều khiển 00:32:00
Thiết kế IO FIeld và hoàn thiện project 00:30:00
Cơ sở dữ liệu SQL
Cài đặt phần mềm 00:20:00
Cấu hình SQL và tạo bảng 00:08:00
Ghi dữ liệu vào SQL 00:18:00
Hiển thị dữ liệu SQL lên Website 00:25:00
Tìm kiếm cơ sở dữ liệu 00:14:00
Báo cáo sản xuất
Thiết kế Header báo cáo 00:30:00
Thiết kế phần thân chứa SQL và phần Footer 00:15:00
Đồ thị và cảnh báo
Đồ thị 00:09:00
Cảnh báo – Ghi dữ liệu SQL 00:21:00
Cảnh báo – Hiển thị cảnh báo 00:12:00
Cảnh báo – Tìm kiếm 00:09:00
Đóng gói phần mềm
Đóng gói phần mềm 00:08:00
Public website lên internet
Public website 00:08:00
Mã hóa code bảo về quyền sở hữu
Mã hóa code 00:03:00

Lượt xem khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có đánh giá cho khóa học này