Khóa học Webserver S71200-1500 – Chỉ dùng PLC

Khóa học này sử dụng PLC làm server, do đó khi người dùng truy cập vào địa chỉ IP của PLC là có thể vào webserver của PLC từ đó có thể điều khiển giám sát PLC cụ thể từ internet.

120 Học viên

Chương trình giảng dạy

Hướng dẫn học
Hướng dẫn học cho học viên mới Miễn phí 00:02:00
Cài đặt phần mềm
Cài đặt phần mềm cần thiết Miễn phí 00:00:00
Kết nối Webserver với PLC [Free]
Cấu hình webserver trên tia portal Miễn phí 00:17:00
Hiển thị dữ liệu lên trình duyệt Web Miễn phí 00:19:00
Ghi dữ liệu từ trình duyệt web xuống PLC Miễn phí 00:16:00
Kết nối Webserver với PLC SIM Advance Miễn phí 00:14:00
Thiết kế giao diện Website [Chỉ Học Viên]
Nhóm zalo hỗ trợ dành cho học viên 00:05:00
Chuyển đổi trang 00:15:00
Quản lý người dùng 00:09:00
Symbol factory [Học viên]
Cài đặt phần mềm 00:05:00
Sử dụng symbol factory 00:14:00
Bài toán Webserver [Chỉ Học Viên]
Giới thiệu bài toán 00:00:00
Lập trình và giải thích chương trình PLC 00:20:00
Thiết kế slide chuyển đổi trang 00:18:00
Thiết kế giao diện website 00:28:00
Lập trình các nút nhấn điều khiển 00:24:00
Thiết kế IO FIeld và hoàn thiện project 00:31:00
Một số lỗi hay gặp
Lỗi tag string hiển thị không đúng Miễn phí 00:01:00

Lượt xem khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có đánh giá cho khóa học này

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • 100,000
  • Truy cập không giới hạn

Tìm kiếm nâng cao

Bài đăng mới nhất

Term : Taxonomy Mismatch: Selected Term does not exist in Taxonomy ! ..more..