Khóa học Tia portal Report – WinCC Advance & Prof

– Hướng dẫn xuất báo cáo Tia portal
– Xuất các loại báo cáo Excel, PDF
– Hiểu nguyên lý cơ bản xuất báo cáo trong tia portal
– Áp dụng được cho WinCC Advance & Professional

28 STUDENTS ENROLLED

Không ít project khi vận hành cần xuất báo cáo để lấy dữ liệu sản xuất, như xuất hóa đơn, in ấn báo cáo, do đó việc lấy dữ liệu và lưu trữ dữ liệu dưới dạng báo cáo là rất cần thiết, khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức cơ sở để có thể xuất dữ liệu báo cáo sản xuất ra theo yêu cầu của khách hàng.

Course Curriculum

Giới thiệu khóa học
Giới thiệu khóa học Tia portal Report FREE 00:10:00
Hướng dẫn học cho học viên mới FREE 00:10:00
Phần 1 - Giới thiệu bài toán thực tế
Bài 1 – Các mẫu báo cáo thông dụng FREE 00:15:00
Phần 2 - Báo cáo mẫu mặc định
Bài 2 – Xuất dữ liệu báo cáo 00:25:00
Bài 3 – Xuất dữ liệu kèm ngày tháng 00:09:00
Bài 4 – Xuất dữ liệu theo trường input 00:00:00
Bài 5 – Trigger xuất báo cáo theo Tag 00:00:00
Phần 3 - Báo cáo tự cập nhật
Bài 6 – Báo cáo tạo file theo ngày 00:12:00
Bài 7 – Báo cáo tạo file theo giờ 00:00:00
Phần 4 - Xuất báo cáo định dạng Pdf
Bài 8 – Xuất báo cáo Pdf 00:00:00
Phần 5 - Một số câu hỏi hay gặp
Question 1 – Làm sao để ghi vào các tab khác nhau 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • 100,000
  • UNLIMITED ACCESS

Tìm kiếm nâng cao