Khóa học Tiaportal nâng cao

Trang bị kiến thức nâng cao về Tia portal cho học viên

169 Học viên

Chương trình giảng dạy

Giới thiệu khóa học
Hướng dẫn học cho học viên mới Miễn phí 00:02:00
Thuộc tính và chức năng nâng cao
User management – Quản lý người dùng 00:26:00
Tag logging, Trend control, Table control 00:31:00
Alarm logging – Cảnh báo 00:22:00
Picture window – Cửa sổ điều khiển Popup 00:28:00
Check box, Option box 00:37:00
C Script trong Tia portal 00:23:00
VB Script trong Tia portal 00:35:00

Lượt xem khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có đánh giá cho khóa học này

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • Miễn phí
  • Truy cập không giới hạn

Tìm kiếm nâng cao

Bài đăng mới nhất

Term : Taxonomy Mismatch: Selected Term does not exist in Taxonomy ! ..more..