Khóa học PLC S71200 cơ bản

Khóa học PLC S71200 cơ bản, trang bị kiến thức cơ bản về PLC S71200 cho học viên, để có kiến thức nền tảng cho khóa PLC S71200 nâng cao

84 Học viên

Chương trình giảng dạy

Giới thiệu khóa học
Giới thiệu khóa học PLC S7-1200 Miễn phí 00:02:00
Hướng dẫn học cho học viên mới Miễn phí 00:02:00
Cài đặt phần mềm
Hướng dẫn cài đặt Tia portal Miễn phí 00:16:00
Phần cứng và kết nối
Giới thiệu phần cứng PLC S7-1200 00:25:00
Giới thiệu phần mềm và tạo Project mới 00:18:00
Kết nối máy tính với PLC S7-1200 00:10:00
Hướng dẫn cách đấu nối phần cứng 00:14:00
Làm việc với các lệnh về Bit Logic
Bít hệ thống và cách bật tắt system bit 00:18:00
Bit logic trong PLC S7-1200 00:25:00
Làm việc với lệnh Set và Reset 00:00:00
Các lệnh xung sườn lên [P] và xung sườn xuống [N] 00:26:00
Timer và Counter
Timer và cách sử dụng 00:39:00
Counter và cách sử dụng 00:25:00
So sánh và các hàm hay dùng
Lệnh so sánh và cách dùng 00:26:00
Hàm toán học trong PLC S7-1200 00:16:00
Hàm chuyển đổi dữ liệu – Convert 00:25:00
Lệnh Move trong S7-1200 00:10:00
Các ví dụ dễ hiểu
Lập trình bật tắt động cơ theo thứ tự 00:40:00

Lượt xem khóa học

N.A

đánh giá
  • 5 sao0
  • 4 sao0
  • 3 sao0
  • 2 sao0
  • 1 sao0

Không có đánh giá cho khóa học này

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • 200,000
  • Truy cập không giới hạn

Tìm kiếm nâng cao

Bài đăng mới nhất

Term : Taxonomy Mismatch: Selected Term does not exist in Taxonomy ! ..more..